STRONA W PRZEBUDOWIE


Zarabiaj na sprzedaży zdjęć w internecie czyli banki zdjęć royalty-free

edu-grafika.pl

Edu-Grafika - pomoce dydaktyczne, karty pracy - przedszkole i edukacja domowa. Edu-Grafika jest to platforma na której znajdują się ciekawe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli przedszkoli oraz rodziców prowadzących zajęcia w edukacji domowej. Znajdują się tam ciekawe karty pracy oraz materiały dydaktyczne w następujących kategoriach: grafomotoryka, matematyka, pisanie i czytanie, logiczne myślenie i spostrzegawczość, wycinanki oraz dekoracje. Wszystkie materiały są gotowe do druku w formacie pdf. Znajdują się tam również darmowe pomoce dydaktyczne i karty pracy.edu-grafika.pl

Edu-Grafika - teaching aids, workseets - kindergarten and home education. Edu-Grafika is a platform with interesting teaching aids for kindergarten teachers and parents conducting classes in home education. There are interesting worksheets and teaching materials in the following categories: graphomotor, maths, writing and reading, logical thinking and perceptiveness, cutouts and decorations. Workseets ready to print in pdf format. There are also free teaching aids and free workseets.

ekokal.pl

ekokal.pl - firma zajmująca się pomiarami kotłów parowych i wodnych (wraz z ich urządzeniami pomocniczymi). Dodatkowo wykonuje pomiary młynów węglowych (wszystkie typy) wykonanie pomiaru przemiału, dystrybucji i przepływu mieszanki pyłowo-powietrznej dla zespołów młynowych. Jak również pomiary wentylatorów oraz innych urządzeń oraz pomiary innych urządzeń energetycznych Oferujemy okresową ocenę efektywności energetycznej kotłów (tj. okresowa kontrola systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji) oraz badania termowizyjne mieszkań oraz domów jednorodzinnych, badania termowizyjne instalacji elektrycznych, badania termowizyjne dla energetyki.